Retournering en aansprakelijkheid
U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde, dient u ons daarvan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt, zullen wij tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. Indien dit niet meer leverbaar is, zullen we overgaan tot terugstorten van het bedrag. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij terugstorten zodra de zending bij ons arriveert. 
Als u binnen 7 werkdagen, nadat uw bestelling bij u is bezorgd, bepaalde artikelen bij nader inzien toch niet wenst te hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u ons in kennis stellen door middel van een bericht aan  info@2cakedivas.nl. Wij zullen de betreffende artikelen terugnemen waarbij de verzendkosten van toezending en terugzending voor uw rekening zijn.
Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed. Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen; garanties kunnen wij echter niet geven.
2-Cake Divas is niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door 2-Cake Divas geleverd artikel geleden wordt, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade aan opzet of grove nalatigheid van 2-Cake Divas te wijten is. Gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen op de site.